UTAMA SOLUSI BERJAYA MENGENAI BERITA PERBINCANGAN KOMUNITI PETA LAMAN FAQ HUBUNGI

Malay

Blacklist.com.my in Malay
Blacklist.com.my in Malay

English

Blacklist.com.my in English
Blacklist.com.my in English

CARA UNTUK SELESAIKAN MASALAH BLACKLIST / SENARAI HITAM (CCRIS/CTOS)?

Jika Nama Anda Disenarai Hitamkan Ataupun Hampir Disenarai Hitamkan, Kami Memberikan Cara Penyelesaian Dan Pengurusan Yang Sangat Sempurna Untuk Menyelesaikan Masalah Senarai Hitam Dengan Berunding Dan Berbincang Dengan Institusi Kewangan/Bank Yang Berkaitan. Cara Untuk Membersihkan Nama Anda Dari Disenarai Hitamkan Adalah Seperti Berikut Tanpa Mendapat Pinjaman Dari Blacklist.com.my

1. Menyelesaikan  Blacklist   Dengan  50%   Pinjaman  Tanpa    Mendapat  Pinjaman  Dari    Blacklist.com.my
2. Menyelesaikan  Blacklist   Dengan  Perjanjian   Kukuh  Tanpa  Mendapat  Pinjaman  Dari  Blacklist.com.my
3. Menyelesaikan  Blacklist   Dengan  Latar  Belakang Kerja Tanpa Mendapat Pinjaman Dari  Blacklist.com.my

Senarai Hitam Blacklist (CCRIS/CTOS) Dalam Undang-Undang

Apakah Senarai Hitam (Blacklist)?​
Blacklist dalam sector kewangan adalah senarai nama-nama yang membuat bayaran dan tidak memenuhi syarat perjanjian kewangan. Setiap institusi kewangan atau bank akan rujuk terlebih dahulu di system CCRIS | CTOS sebelum meneruskan permohonan pinjaman anda. Jika nama seseorang tersenarai di CCRIS itu, sudah pasti kerana setiap rekod kredit anda akan berada di CCRIS, tetapi sangat malang dan mengecewakan jika anda tersenarai di CTOS. Oleh itu, Jika anda mahu mengelakkan laporan credit buruk di CCRIS atau nama di CTOS, anda haruslah membayar pembayaran ansuran bulanan anda dengan up-to-date dan  janganlah anda menjadi penjamin kepada orang lain kerana jika mereka gagal membuat pembayaran bulanan pinjaman, susah pasti anda akan menjadi blacklist atau bankrap.

​Central Credit Reference Information System (CCRIS) Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat

Maklumat yang dilaporkan kepada Biro Kredit ditempatkan di dalam system pangkalan data berkomputer yang dikenali sebagai Central Credit Reference Information System (CCRIS). Pada masa ini, system pangkalan data mengandungi maklumat kredit kira-kira sebanyak 9 juta peminjam di Malaysia. CCRIS secara automatik memproses data kredit yang diterima daripada institusi kewangan dan mensintesis maklumat ke dalam laporan kredit, yang boleh disediakan kepada institusi kewangan berdasarkan permintaan. CCRIS menyusun data ke atas jumlah pinjaman tertunggak anda dan sejarah pembayaran bagi tempoh 12 bulan yang lalu, pada bila-bila masa yang diberikan. Setiap orang mempunyai laporan CCRIS mereka yang boleh diambil oleh badan-badan kewangan dan oleh individu itu sendiri, tetapi tidak oleh orang lain. Dalam erti kata lain, kelayakan pinjaman anda untuk mempunyai tiada kaitan dengan bagaimana anda tahu bank anda. Walau bagaimanapun, Biro Kredit hanya melapor dan tidak "mengadili" kredit anda. Juga dalam keadilan semua, maklumat mengenai penolakan permohonan kredit tidak ditunjukkan dalam laporan kredit supaya satu bank tidak akan berat sebelah oleh keputusan terlebih dahulu daripada bank lain. Maklumat CCRIS Anda sebenarnya boleh dirawat berbeza dan subjektif oleh setiap institusi kewangan.

Bagaimana cara untuk memeriksa laporan CCRIS?

Untuk memeriksa laporan CCRIS anda perlu pergi ke Bank Negara di tingkat Ground , Bawa MyKad anda untuk memeriksa cap jari dan mendapatkan cetak laporan CCRIS anda. Bank negara Malaysia tidak menyenaraihitamkan sesiapa kerana ia tidak menyatakan sebarang pendapat mengenai maklumat dalam laporan kredit. Maklumat mengenai penolakan permohonan kredit tidak disediakan di dalam laporan kredit untuk memastikan bahawa institusi kewangan tidak akan dimudaratkan oleh keputusan institusi kewangan yang lain. Dalam pemprosesan permohonan pinjaman, institusi kewangan akan melaksanakan penilaian kredit ke atas peminjam. Ini mungkin melibatkan pemeriksaan latar belakang dari pelbagai sumber. Maklumat yang diberikan oleh agensi-agensi rujukan kredit akan membantu institusi kewangan dalam penilaian mereka. Institusi kewangan perlu menggunakan semua data yang ada untuk membantu mereka membuat keputusan yang baik dan lebih berhati-hati dalam pinjaman dan pendahuluan mereka.

​Credit Tip Off Service (CTOS)​ ​

Telah ditubuhkan 17 tahun lalu mengumpul pangkalan data elektronik daripada sumber penerbitan luar dan dalam talian yang tidak menyenaraihitamkan sesiapa manakala hanya menyimpan rekod rekod kredit telah diterbitkan dan sebagainya sejak syarikat telah ditubuhkan. Bank tidak hanya bergantung kepada laporan CTOS untuk membuat keputusan untuk kelulusan transaksi pelanggan mereka. Blacklist.com.my membantu orang ramai untuk semak status CTOS mereka dan mencari penyelesaian sempurna kepada anda yang disenarai hitamkan Blacklist.


Lebih Lanjut Mengenai Senarai Hitam Blacklist